Margit Hermundsgård

Margit Hermundsgård (f. 1972) har hovedfag i språklig kommunikasjon fra NTNU.

Hun har bakgrunn som forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn innenfor områdene HMS, organisasjonsutvikling og arbeidsprosesser. I dag er hun rådgiver for samhandling og kommunikasjon i Reinertsen AS, hvor hun jobber med prosjektmetodikk, holder kurs i møtefasilitering og fasiliterer samlinger, teambuilding og strategiprosesser.

Utgivelser