Maria Cabrera Stråtveit

Maria Cabrera Stråtveit er advokat og partner i Dalan advokatfirma DA, hvor hun leder firmaets barnerettsavdeling.

Hun har master i rettsvitenskap fra 2008 med spesialfag i barnerett. Stråtveit er kursholder i barnerett og har en omfattende portefølje med foreldretvister.

Maria Cabrera Stråtveit Høyoppløst bilde

Foto: Foto: Ragnhild Elnæskolonihaven.no.

Utgivelser