Marianne Hatlem

Marianne Hatlem jobber ved Avdeling for lærerutdanning på Høgskolen i Østfold.

Marianne Hatlem underviser i ulike emner innenfor barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, i tillegg til i studier i flerkulturell pedagogikk. Hun har ledet og drevet utviklingsprosjekter innenfor dette feltet. Marianne har mange års barnehageerfaring og har blant annet drevet mottaksbarnehage for flyktninger, åpen barnehage og sentrumsbarnehager med stort kulturelt og språklig mangfold. Marianne har også vært veileder for et prosjekt som har hatt som mål å øke den flerkulturelle kompetansen ved barnehager i Østfold.

Marianne Hatlem Høyoppløst bilde

Foto: Privat\Marianne Hatlem

Utgivelser