Marianne Hauan Molstad

Marianne Hauan Molstad har solid erfaring som leder på ulike nivåer gjennom snart 25 år, og hun har ledet flere større omstillingsprosjekter. Hun har bred fagkompetanse innen administrasjon og ledelse, med strategi, organisasjonsutvikling, HR og omstilling som spesialområder. Marianne har vært sentral i utvikling og gjennomføring av en rekke aktiviteter knyttet til lederopplæring, ledertrening og leder- og medarbeiderutvikling, og hun har bred erfaring fra fjernledelse i praksis. Hun har en master i økonomi og administrasjon innen strategi og kompetanseledelse fra Høgskolen i Buskerud og skrev masteroppgave om fjernledelse sammen med Ann Kristin G. Aspeli. Marianne har tidligere utgitt bøkene Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå? (Gyldendal Akademisk, 2014/2016), sammen med Tone A. Sæter, og Mestringsledelse i praksis – verktøy for lederutvikling, sammen med Kjetil Spangberg (Gyldendal Akademisk, 2017/2018)

Utgivelser