Marianne Jenum Hotvedt

Marianne Jenum Hotvedt (f. 1977) er cand.jur. (2002) og ph.d. i rettsvitenskap (2015) på avhandlingen Arbeidsgiverbegrepet.

Hun arbeider ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, fra 2020 som professor. Hotvedt er videre «first national expert» for European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour policies, varadommer i Arbeidsretten og medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett. Hun har tidligere blant annet arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling.

Fallback image

Utgivelser