Marianne Lysaker Mjaugeto

Marianne Lysaker Mjaugeto er utdannet Cand. Philol. fra universitetet i Bergen og universitet i Oslo med hovedfag i tysk og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Hun har vært styremedlem i Tyskforum siden 2004. Hun har også grunnfag i matematikk, historie og psykologi. Hun har jobbet 20 år i videregående skole og undervist i tysk, historie, matematikk og psykologi. Marianne har også erfaring som  lærebokforfatter i tysk, som en av forfatterne på Lieber Deutsch og Einfach Deutsch (tysk for videregående). 

Utgivelser