Marianne Reusch

Marianne Reusch er jurist fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i rettsvitenskap (ph.d.).

Hun holder foredrag i hele landet innen temaer om fast eiendom, friluftsjuss og plan- og bygningsrett. Reusch har tidligere utgitt blant annet Friluftsloven med kommentarer.

Utgivelser