Marianne Rugkåsa

1965 -

Marianne Rugkåsa er sosialantropolog og professor i sosialt arbeid ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sosialfag.

Hennes forskningsinteresser er velferdsstat og integrasjon, barnevern og migrasjon, fattigdom og marginalisering. Hun har blant annet skrevet om normaliserings- og siviliseringsprosesser i velferdsstaten i Norge og Norden.

Fallback image

Utgivelser