Marianne Skytte

Marianne Skytte er sosionom, cand.scient.soc. og PhD, og jobber ved Institut for sociologi og socialt arbejde ved Aalborg Universitet i København.

Hun har omfattende erfaring fra sosialt arbeid med etniske minoriteter fra kommuner i København fylke. I tillegg har hun drevet omfattende undervisnings- og kursvirksomhet i Danmark og Norge.

Fallback image

Utgivelser