Javier Marias

Prisbelønnet spansk forfatter, oversetter og skribent, bl.a. i El Pais, kjent for en rekke romaner hvorav noen er kommet på norsk.

Javier Marias (f. i Madrid 1951) er en av de store spanske forfatterne i sin generasjon.

Han var bare nitten år da han fikk utgitt sin første roman. Etter det har han skrevet en lang rekke romaner, hvorav noen er kommet ut på norsk. Flere av dem er prisbelønnet og oversatt til mange språk. Marias skriver også noveller og essays, oversetter fra engelsk og har vært språklærer i Spania, USA og England.

På norsk:

En novelle i TORSO – 12 europeiske noveller (1994), Det feige hjerte (1996) og I morgen under slaget tenk på meg (1998). For Det feige hjerte fikk han den største litterære prisen i verden, International IMPAC Dublin Literary Award i 1997.

Mala indole, som på norsk heter Ond natur eller med Elvis i Mexico er en liten roman fra 1996, som, i kontrast til hans nyere romaner, er kort og har et nesten populærlitterært innhold, en reise med Elvis Presley til Acapulco. Den kom på engelsk i 2010.

Men tematisk – også her handler det om språk, identitet, anerkjennelse – er nok denne lille teksten i slekt med de senere verkene, bl.a. med trebindsverket Tu rostro mañana (2002–2007), med engelsk tittel Your Face Tomorrow (2004–2009). Dette verket er blitt sammenlignet med et av Europas sentrale romanverk, Marcel Prousts På sporet av den tapte tid.

Javier Marias Høyoppløst bilde

Foto: Teresa Peyri

Utgivelser