Marie Aakre

Marie Aakre er seniorrådgiver, foredragsholder og veileder i sykepleie, ledelse og etikk.

Hun var med på å etablere og lede kreftavdelingen og Seksjon lindrende behandling ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Marie Aakre har vært med i flere offentlige utvalg og råd i arbeidet for pasientsikkerhet og verdighet. Marie Aakre er Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden 2007 og mottok Livsvernprisen i 2004. Hun ble i 2013 utnevnt til æresmedlem i NSF.

Utgivelser