Marit Aars Eide

Marit Aars Eide er allmennlærer med undervisningserfaring fra 1.–10. trinn. Hun har videreutdanning i Lesing 1+2, og master i Lesing og skriving i skolen. Marit er ressurslærer i lese- og skriveopplæringen.

Utgivelser