Marit Bergum Hansen

Marit Bergum Hansen er cand. poli og familieterapeut.

Hun arbeider som leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør. Marit Bergum Hansen ledet oppbyggingen av Aline spedbarnsenter i Oslo kommune og har i en årrekke samarbeidet nært med kommuner i utviklingen av tidlig innsats for gravide, sped- og småbarn og deres familier. Hun er lisensiert Marte Meo-supervisor og har erfaring fra BUP, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utgivelser