Marit Borg

Marit Borg er ergoterapeut og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hun har de siste årene arbeidet med forskning og utdanning innenfor psykisk helse, hvor sentrale tema har vært praksisnær og samarbeidsbasert forskning, Recovery og lokalbasert psykisk helsearbeid.

Fallback image

Utgivelser