Marit Edland-Gryt

Marit Edland-Gryt er sosiolog og arbeider ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Hun har jobbet med fag- og metodeutvikling i det oppsøkende arbeidet i Oslo og har utdanning innenfor veiledning. Hun arbeider nå med forskning på narkotikafeltet.

Marit Edland-Gryt Høyoppløst bilde

Foto: Helle Sandvik

Utgivelser