Marit Greek

Marit Greek er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lang erfaring fra undervisning og veiledning i høgskolen har gitt henne god kjennskap til studentene og deres utfordringer knyttet til studier. I mange år har hun drevet utviklingsarbeid og forskning på feltet, og har vært særlig opptatt av å få fram studentenes stemmer.

Utgivelser