Marit Hellebostad

1949 -

Marit Hellebostad er dr.med. og spesialist i barnesykdommer. Hun var fra 1991 til 2012 overlege ved barneavdelingen, Oslo universitetssykehus Ullevål, og senere ved Rikshospitalet. Der hadde hun ansvar for barn med kreft og blodsykdommer. Hun arbeider nå som overlege ved barneavdelingen, Vestre Viken Drammen sykehus.

Fallback image

Utgivelser