Marit Kirkevold

1958 -

Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten, og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie.

Hun er professor i sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og har i en årrekke vært tilknyttet som professor ved
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet, hvor hun stadig har forskningssamarbeid. Nylig ble hun også tilknyttet høgskolen i Bergen som professor II. Kirkevold leder Avdeling for sykepleievitenskap og har publisert en rekke bøker og artikler om forskning og fagutvikling, samt om sykepleie til kronisk syke og eldre.

Fallback image

Utgivelser