Marit Leegaard

Marit Leegaard er førsteamanuensis og har bakgrunn som anestesisykepleier.

Hennes forskningsområder er postoperative smerter, pasientmedvirkning og tverrfaglig smerteundervisning.

Fallback image

Utgivelser