Marit Ulvik

Marit Ulvik er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Bergen. Hun har bakgrunn som lærer og øvingslærer i grunnskolen og som lærerutdanner ved universitetet. Hun har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om problemstillinger knyttet til nyutdannedes situasjon og deres kvalifisering. Sammen med Kari Smith er hun redaktør av boken Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver (Universitetsforlaget 2010).

Fallback image

Utgivelser