Marit Uthus

Marit Uthus er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Hennes forskning er særlig rettet mot temaer som inkludering, myndiggjøring, motivasjon og livsmestring for elever i skolen. Hun er opptatt av lærerstudenter, lærere og spesialpedagoger og deres motivasjon og trivsel i utdanningen og profesjonsutøvelsen, og har selv bakgrunn som spesialpedagog i grunnskolen og i Statped.

 

Marit Uthus Høyoppløst bilde

Foto: Elin Iversen

Utgivelser