Bill Martin Jr.

Bill Martin Jr (1916-2004) skrev for barn i over 30 år, og var opptatt av hvordan rim og rytme kan brukes i en tidlig leseopplæring.

Fallback image

Utgivelser