Kristin Martinsen

Kristin Martinsen er psykolog og siviløkonom og arbeider ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør. Hun har også privatpraksis med hovedfokus på kognitiv terapi og er utdannet kognitiv veileder gjennom NFKT. Hennes forskningsmessige interesseområder inkluderer forebygging og behandling av emosjonelle lidelser som angst og depresjon.

Utgivelser