May-Britt Monsrud

May-Britt Monsrud er ansatt ved Bredtvet kompetansesenter og arbeider med oppgaver knyttet til språkvansker og
lese- og skrivevansker hos barn og unge. May-Britt Monsrud jobber også ved HiOA, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Fallback image

Utgivelser