Line Melby

Line Melby har en doktorgrad i sosiologi fra NTNU og er nå ansatt som forsker ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på hvordan kommunikasjon og samarbeid foregår både internt i – og mellom – helseorganisasjoner. Hun har spesielt rettet oppmerksomheten mot innføring og bruk av IKT i helseorganisasjoner og hvordan teknologi og organisasjon og arbeidspraksis gjensidig konstituerer hverandre.

Fallback image

Utgivelser