Ingrid Melle

Dr. med. Ingrid Melle er fra 2010 professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, har vært forskningsleder (2013-2020) ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus og er nestleder av SFF NORMENT.

Fallback image

Utgivelser