Nina Melsom

Avdelingsdirektør for arbeidsrettsavdelingen i NHO med ansvar for det individuelle og kollektive arbeidsrettsområdet. Kåret inn på listen blant de 10 beste advokatene i Arbeidsrett i Finansavisens advokatundersøkelse for 2012. Nyoppnevnt medlem i personvernnemnda 2013. Varamedlem i Tariffnemnda. Vært med å stifte Norsk Pensjonsrettsig forening hvor hun også er styremedlem. Våren 2013 er hun deltaker i Forsvarets Høgskole.

Fallback image

Utgivelser