Menander

En komediens mester.

Menander (344/3–292/1 f.Kr.) er en av de fremste dramatikerne innenfor den nye komedien i Athen. Han var virksom i en periode på rundt 30 år, men de fleste av de ca. 100 stykkene han skrev er bare bevart i fragmenter. Likevel står den senere vestlige komedietradisjonen i stor gjeld til Menanders diktning.

Fallback image

Utgivelser