Merete Hannisdal

1953 -

Merete Hannisdal har undervist i naturfagene i grunnskole, videregående skole og lærerutdanning. Hun har arbeidet ved HiOA (OsloMet) og ved Skolelaboratoriet i kjemi ved Universitetet i Oslo. Hannisdal har deltatt i nasjonalt fagplanarbeid, og er forfatter av kjemidelen i læreverket Eureka! 8-10 (Gyldendal) i naturfag for ungdomstrinnet, er medforfatter av læreverket Kjemien stemmer (Cappelen Damm) for programfaget kjemi i videregående skole og av Kjemi fagdidaktikk (Cappelen Damm) for masterutdanningen.

Utgivelser