Merethe Drønnen

Merethe Drønnen har en Ph.D. i Organizational Leadership og skrev sin avhandling om positiv psykologi og ledelse.

Hun har jobbet 17 år som personalsjef, pedagogisk-psykologisk rådgiver, teamleder og førsteamanuensis. Hun har vært keynote speaker og presentert egen og nyere forskning på store internasjonale konferanser innen positiv psykologi. Merethe har også i en årrekke avholdt kurs, foredrag og seminarer innen ledelse, positiv psykologi og motivasjon.

Utgivelser