Mette Oftedal Pedersen

Mette Oftedal Pedersen er allmennlærer med over 25 års erfaring fra 1.-7.trinn, og er i dag lese- og skriveveileder og kontaktlærer på 5.–7. trinn. Mette har en master i Lesing og skriving i skolen og mellomfag i drama- og teaterkommunikasjon.

Utgivelser