Siri Meyer

1952 -

Dr.art., professor i kunsthistorie og daglig leder av Senter for europeiske kulturstudier (SEK), Universitetet i Bergen. Medlem av Makt- og demokratiutredningens forskergruppe.

Fallback image

Utgivelser