Mia Börjesson

Mia Börjesson er sosionom og har utdanning i sosialt arbeid, psykososial veiledning og i løsningsfokusert korttidsterapi.

Hun arbeider som veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom.

Utgivelser