Eva Mikkelsen

Eva Mikkelsen er utdannet sosionom, veileder, familieterapeut, cand.mag. i barnevern og har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School. Mikkelsen har arbeidet innenfor barnevernsfeltet i en årrekke, først som saksbehandler og senere som leder i førstelinjetjenesten med fosterhjemsarbeid. I Bufetat har hun vært regional prosjektkoordinator for Modellkommuneprosjektet. Hun er i dag eier og leder av Praxis Bergen, samt rådgiver i forskningsprosjektet Familien i fokus, i regi av Nordlandsforskning og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Fallback image

Utgivelser