Kristian Mjåland

Kristian Mjåland er sosiolog og ph.d.-stipendiat ved Uni Research Rokkansenteret og Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Han har forsket på tvang, rusreformen og organiseringen av tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Det pågående ph.d.-prosjektet handler om rehabilitering av innsatte med rusproblemer og er basert på en etnografisk studie i et norsk fengsel.

Fallback image

Utgivelser