Johnny Mjell

Johnny Mjell (f. 1954) er godkjent spesialist i allmennmedisin, og godkjent veileder i allmennmedisin. Han er fastlege i Stokke, Vestfold og har en bistilling som helsestasjons- og skolelege i samme kommune. Han er medforfatter av flere medisinske fagbøker. Han innehar og har gjennom en årrekke hatt en lang rekke tillitsverv i ulike organer i Legeforeningen, lokalt og sentralt, og også i Europa. Har vært medlem av redaksjonskomiteen i Tidsskrift for Den norske legeforening. Mjell har skrevet kapittel 11 «Sykdommer i respirasjonsorganene» og er medforfatter i kapittel 6 «Skader og forgiftninger».

Fallback image

Utgivelser