Ernst Moe

1951 -

Ernst Moe er dommer i Stavanger tingrett. Han har tidligere vært førstebyfogd ved Stavanger byfogdembete og har arbeidet med tinglysing i 20 år. Han har tidligere vært advokat, assisterende fylkesmann og sorenskriver. Moe har skrevet fagbøker innen konkurs- og skifterett, tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning.

Fallback image

Utgivelser