Espen R. Moen

Espen R. Moen er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og har doktorgrad fra London School of Economics.

Han har drevet utstrakt forskning i grenselandet mellom arbeidsmarkedsøkonomi, næringsøkonomi og makroøkonomi. Hans vitenskapelige arbeider er publisert i ledende internasjonale tidsskrifter. Moen har omfattende erfaring fra anvendte prosjekter innenfor næringsøkonomi, blant annet knyttet til konkurranseanalyse, regulering av økonomisk virksomhet, privat versus offentlig eierskap, og prising av infrastruktur. Han har sittet i en rekke offentlige ekspertutvalg. 

Espen R. Moen er instituttleder ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI og partner i konsulentselskapet Oeconomica.

Espen R. Moen Høyoppløst bilde

Foto: Terje Heiestad

Utgivelser