Torill Moen

Torill Moen er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU.

Hun underviser på masternivå i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk i emnene generelle spesialpedagogiske problemstillinger samt sosiale og emosjonelle vansker. Med bakgrunn i tidligere erfaring som lærer og spesialpedagog har hun gjennom klasseromsforskning blant annet vært opptatt av temaene inkludering samt forebygging av sosiale og emosjonelle vansker. Som kvalitativ forsker har hun søkt å løfte frem, analysere og forstå læreres perspektiv, og hun har flere norske og internasjonale publikasjoner om disse temaene.

Utgivelser