Ann Cecilie Mørk

Ann Cecilie Mørk er barnesykepleier. Hun har arbeidet med barn med kreft ved Oslo universitetssykehus siden 1995, først ved Ullevål og senere ved Rikshospitalet.

Fallback image

Utgivelser