Harald Moi

1942 -

Harald Moi er professor emeritus i dermatologi og venerologi ved Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt som avdelingsoverlege ved Olafiaklinikken i Oslo siden den åpnet i 1993 og til 2010. Fungerte deretter som overlege til han gikk av med pensjon i 2012, og er nå tilknyttet Olafiaklinikken som pensjonert overlege.

Fallback image

Utgivelser