Marianne Hauan Molstad

Marianne Hauan Molstad har 20 års solid ledererfaring, og bred fagkompetanse innenfor hele administrasjonsområdet med ledelse, HR og omstilling som spesialområde.

Hun har vært sentral i utvikling og gjennomføring av lederopplæring og lederutvikling innenfor ledelse og medarbeiderskap i flere virksomheter sammen med blant annet Kjetil Spangberg. Hun har utdanning fra universitet og høgskole, og master i økonomi og administrasjon innen strategi og kompetanseledelse. Marianne har tidligere utgitt boka” Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå?” sammen med T. Sæter, og utarbeidet egne kurs og bistått en rekke kommuner i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.

Utgivelser