Mona Evelyn Flognfeldt

1954 -

Mona E. Flognfeldt er førstelektor og underviser i engelsk i grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet. Hun har lang erfaring som kursholder og lærer i etter- og videreutdanning for engelsklærere.

Utgivelser