Mona Nilsen

Mona Nilsen jobber i Utdanningsetaten i Oslo. Hun har bred skoleerfaring som lærer for ungdomstrinnet, leder og kursholder. I fagkretsen har hun nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk, historie, tysk, veiledning og ledelse. Forfatter på Kontekst og Nye Kontekst.

Utgivelser