Monica Eriksson

Monica Eriksson er dosent i sosialpolitikk med spesialisering innen helsefremmende arbeid, dr.polit. i sosialpolitikk (helsefremmede arbeid) ved Åbo Akademi og universitetslektor i folkehelsevitenskap ved Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur på Högskolan Väst.

Hun er også leder for Centrum för Salutogenese, som er Högskolan Västs ressurssenter for helse, i tillegg til at hun er ansvarlig nettredaktør for www.salutogenesis.hv.se.

Fallback image

Utgivelser