Morten Bamle

Morten Bamle (f. 1962) er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole, og har siden 2005 jobbet med etterforskning av økonomisk kriminalitet i Økokrim.

Før dette har han mangeårig praksis som revisor. Bamle har vært medlem i revisor- og regnskapsførerlovutvalget (NOU 2017:15 og NOU 2018:9) og er sensor for revisorutdanningen ved Høgskolen i Innlandet.

Fallback image

Utgivelser