Morten Corneliussen Rustad

Morten Corneliussen Rustad har jobbet som kroppsøving- og idrettsfaglærer på videregående skole i 9 år. I 11 år (5 av de samtidig som lærer i skolen) har han arbeidet på Norges Idrettshøgskole hvor han har undervist fremtidige lærere i kroppsøving og idrettsfag. På Norges Idrettshøgskole er han også i sluttspurten av en doktorgrad om undervisning i kroppsøvingsfaget med fokus på øving og alternative bevegelsesaktiviteter, hvor også lærere og elever har vært medforskere. 

Nå er han ansatt ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet der han veileder skoler og kommuner i skoleutvikling og ledelse av profesjonsutvikling. 

Utgivelser