Morten Goller

Morten Goller er partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Han arbeider med tvisteløsning, inkludert prosedyre og forhandlinger, i anskaffelsesrett, konkurranserett, kontraktsrett og skatterett. Goller arbeidet tidligere hos Regjeringsadvokaten og har vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Han har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig saker for domstolene. Goller har også erfaring fra internasjonal voldgift og fra EFTA-domstolen.

Goller er rangert som Norges fremste ekspert på anskaffelsesrett og som en ledende advokat på sivilrettslig prosedyre i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Han er rangert som en av Norges ledende advokater i anskaffelsesrett, konkurranserett, prosedyre og tvisteløsning av Chambers Europe, Chambers Global og Legal 500. Han er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for EU-/EØS-konkurranserett

Utgivelser