Morten Holmboe

Morten Holmboe (f. 1963), ph.d. (rettsvitenskap), er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen.

Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.

Morten Holmboe Høyoppløst bilde

Foto: Jon Strype

Utgivelser