Morten Kjelland

Morten Kjelland er født i 1972, cand. jur. 2000 og dr. juris 2008.

Han har fra 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), og har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003). Kjelland er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, fra 2013.

Han har skrevet flere artikler og bøker innen erstatningsrett.

Utgivelser